Over

Sonja De Pooter

Change is the law of life.
And those who look only to the past or present are certain to miss the future.

John F. Kennedy.

Sonja de pooter

Sonja De Pooter

Sinds 1997 behandelde SONJA DE POOTER vele familiale problemen zoals echtscheidingen, alimentatiegeschillen, betwistingen aangaande kinderen , vereffening-verdelingen , collocaties……….

Ze begeleidde talloze ondernemers bij het opstellen en onderhandelen van contracten , invordering van facturen en complexe contractuele geschillen. Ze deed ruime ervaring op in het oplossen van verkeersrechterlijke dossiers .

Zij is tevens schuldbemiddelaar en begeleidt haar cliënten bij de aanvragen van hun collectieve schuldenregeling.

“De weg van een probleem naar de juiste oplossing begint bij de vertrouwensband tussen cliënt en advocaat”, benadrukt Sonja De Pooter .

“Bij de behandeling van een dossier tracht ik steeds om cliënten een creatieve en innovatieve oplossing aan te reiken. Wij nemen de tijd om de cliënten te leren kennen , om goed te luisteren naar hun bezorgdheden .

Om vervolgens een passende oplossing uit te werken die rekening houdt met hun persoonlijke noden. Als advocaat help ik mijn cliënten om de juiste beslissing te nemen.”